SZTE Junior Akadémia
 
Belépés
Regisztráció
Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

Tájékoztatjuk, hogy Ön kifejezett és önkéntes beleegyezését adja a regisztráció megerősítésével a regisztráció során megadott adatainak kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható a rendszerben található "Nyilvántartott adatok törlése" elnevezésű űrlap (https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/szte-start/forms/details/1602198) kitöltésével.

Minekután a program – jellegéből adódóan – célközönségként érintheti a 16. éltévüket be nem töltött személyeket is, ezért a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú az Európai Parlament és a Tanács rendeletének 8. cikke alapján a programon résztvevő, valamennyi 16. életévét be nem töltött személynek rendelkeznie kell a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a szülői felügyeletet gyakorló személy engedélyével. Ennek okán a regisztrációs felületünket úgy alakítottuk ki, hogy a16. életévet be nem töltött személyek regisztrációját a szülői felügyeletet gyakorló személy végezze el saját adatainak megadásával, ezáltal biztosítjuk, hogy a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes tájékozódást követően adhassa meg az adatkezelésre vonatkozó engedélyt. A regisztrációt követően a MODULO személyes profilban a konkrét rendezvényre való regisztráció során, az adott rendezvény adatkezelési tájékoztatójának megismerését követően, a szülői felügyeletet gyakorló személy kiválaszthatja, hogy saját magát, vagy a 16. életéven aluli gyermekét regisztrálja az eseményre.

A megadott adatait a Szegedi Tudományegyetem harmadik fél részére nem adja át, azokat csupán a MODULO rendszerben létrejövő személyes profil működtetése érdekében kezeli. A regisztráció során megadott e-mail címét kapcsolattartási céllal illetve a regisztráció e-mailen keresztül történő megerősítése céljából vesszük fel.
A regisztráció során kezelt nevére vonatkozó adatát a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. §-a alapján azonosítás céljából vesszük fel. Tisztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy a jogi környezet által Ön számára adatainak védelme érdekében biztosított jogainak gyakorlásához (többek között a törléshez való jog) személyazonosságát tudnia kell igazolni, így a regisztráció során a valódi nevét (családi és utónevét) szíveskedjen megadni.

Esetleges adatkezelési panaszával a Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat: Dr. Lajkó Dóra, tel.: +36 (62) 342-376, e-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu