Belépés
Regisztráció
Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

Tájékoztatjuk, hogy Ön kifejezett és önkéntes beleegyezését adja a regisztráció megerősítésével a regisztráció során megadott adatainak kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható a rendszerben található "Nyilvántartott adatok törlése" elnevezésű űrlap (https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/reg/forms/details/1602198) kitöltésével.

A megadott adatait a Szegedi Tudományegyetem harmadik fél részére nem adja át, azokat csupán a MODULO rendszerben létrejövő személyes profil működtetése érdekében kezeli. A regisztráció során megadott e-mail címét kapcsolattartási céllal illetve a regisztráció e-mailen keresztül történő megerősítése céljából vesszük fel.
A regisztráció során kezelt nevére vonatkozó adatát a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. §-a alapján azonosítás céljából vesszük fel. Tisztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy a jogi környezet által Ön számára adatainak védelme érdekében biztosított jogainak gyakorlásához (többek között a törléshez való jog) személyazonosságát tudnia kell igazolni, így a regisztráció során a valódi nevét (családi és utónevét) szíveskedjen megadni.

Esetleges adatkezelési panaszával a Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat: Dr. Lajkó Dóra, tel.: +36 (62) 342-376, e-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu