Szegedi Tudományegyetem

Belépés
Tartomány
Bemutatkozás
A MODULO az Egyetem hallgatói és munkatársai számára közel 100 különböző ügyben nyújt elektronikus ügyintézési lehetőséget.
Az egyes karokon bevezetett elektronikus űrlapokról, az ügytípusokról a "Beadás" csempe mögötti listában találhat bővebb információt. Az ügyek karonkénti/képzésenkénti ügymenete, a feldolgozás szabályai eltérőek lehetnek - erről az űrlapokhoz tartozó ügyleírásokban található bővebb tájékoztatás.

A Modulo rendszer az ETR rendszerben használt usernévvel, passworddel használható, ha ezzel kapcsolatban problémája merül fel, ahttps://www.etr.u-szeged.hu/etrreg/SZTE_PASS.aspcímen lévő leírás szerint kérhet segítséget a Help Desk munkatársaitól. A rendszer használatával kapcsolatban általános tájékoztatást és segítséget a HSZI ügyfélszolgálatán, vagy az egyes Tanulmányi Osztályokon kérhet.
Kitöltési útmutatók A Moduloban elérhető űrlapok kitöltési útmutatója elérhetők az ISZI weboldalán, az alábbi linken:https://u-szeged.hu/iszi/modulo/ugyleirasok
Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM

2020

A Kormány azInnovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett az Új Nemzeti Kiválósági Program 2020/2021. tanévi pályázati fordulójában:

 • „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjat
 • Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjat
 • Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjat
 • „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
 • Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíjat
 • Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjat

A pályázati csomag a részletes tájékoztatókkal együtt az UNKP oldaláról is letölthető.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban először meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban szeptembertől részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan - alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt vevő - hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program a kutatói és alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

A pályázatot az SZTE-n CSAK!!!  elektronikus (Modulo) rendszerben kell benyújtani a pályázati dokumentáció feltöltésével legkésőbb a minisztérium által meghatározott határidőig, amely 2020. június 30. éjfél.

Ha még nem hallgatónk/oktatónk, akkor ezen az oldalon van lehetősége regisztrálni.

Néhány fontos tájékoztatás és változás:

 • pályázható ösztöndíjak havi 50.000,-től 300.000,- Ft-ig (kategóriánként változó)
 • a pályázatok 6 kategóriában nyújthatók be
 • a befogadó szándéknyilatkozatot az illetékes kar dékánjának küldjék meg aláírásra, az aláírt (és témavezető/DI vezető által ellenjegyzett) kutatási tervvel együtt – a Bolyai+ kategóriában nincs témavezető
Átlagmódosítás kérvény

Ösztöndíj adatok megtekintése és átlagmódosítási kérvény

A tanulmányi ösztöndíj kiszámításának módját „A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeiről és Megállapításáról” https://www.u-szeged.hu/egyetemrol-141002/szabalyzatok/osztondij-szabalyzat (továbbiakban szabályzat) határozza meg.

Az űrlapot kettős céllal hoztuk létre: egyrészt az ösztöndíj számfejtéssel kapcsolatos adatok megtekintésére, teljes körű tájékoztatásra, másrészt pedig, hogy lehetőséget biztosítsunk a szabályzat 5. § (2) pontja szerinti „javítási kérelem” elektronikus beadására, ügyintézésére.

A kiszámított tanulmányi ösztöndíj adatainak megtekintése a kérvény kitöltésekor válik lehetővé - így ellenőrizheti, hogy az ösztöndíj számfejtése a valós tanulmányi eredménye alapján történt-e.

Az átlagmódosítási kérvényt kitöltheti (adatait megtekintheti) minden, az ösztöndíj szabályzat 2. § (1) hatálya alá eső hallgató, ha van olyan képzése, amelyen az aktuális tanulmányi ciklus nem az első féléve, finanszírozási formája államilag támogatott és a képzésen aktív státuszú.
Az átlagmódosítási kérvényt akkor adhatja be, ha a Neptunban jelenleg nyilvántartott képzési korrigált kreditindexe nagyobb vagy egyenlő a kalaphoz tartozó minimum átlagnál (szabályzat 1. sz. melléklet 3. pontja alapján), azaz a tanulmányi eredménye változása az ösztöndíj változtatását is maga után vonja.

Az űrlap beadási időszaka az ösztöndíjak kiszámításakor kezdődik és az aktuális félév szorgalmi időszakának végéig tart. Ezen időszakban a Beadási helyek között található HSZI irodában tölthető ki.


Az űrlap kitöltésekor személyes adatai (Neptun kód, név) alatt szakjaihoz / képzéseihez kapcsolódó kalapok adatai jelennek meg. Több szak/képzés vagy osztatlan tanári szakok esetén kalaponként elkülönítve tekintheti meg az adott kalapra vonatkozó adatokat.

Az ösztöndíj kiszámítás alkalmával a Neptunban található képzési adatainak egy adott dátumon rögzített értékei alapján végezzük el a számítást - az első adatsorok ennek az adatait tartalmazzák:

 • Képzés kód: képzés kódja
 • Megnevezés: képzés megnevezése
 • Tagozat: képzés tagozata
 • Képzési szint: képzés szinje
 • Szak kód: szak kódja
 • Megnevezés: a szak megnevezése
 • Félév: melyből a teljesítési adatok származnak
 • Szemeszter: félévben a szemeszter száma
 • Ösztöndíj számítás alapja: azt jelöli, hogy a kalapban a képzésen vagy a szakon teljesített korrigált kredindexet kell figyelembe venni
 • Ösztöndíj számításhoz használt korrigált kreditindex: az adott képzésen vagy szakon az adott ciklusban elért tanulmányi eredmény
 • Ösztöndíj számításhoz használt göngyölt kredit: az adott félév teljesítésével együtt a képzésen eddig összesen teljesített kredit mennyiség az adott képzésen vagy szakon


Az ösztöndíj számításakor létrejött adatok körével folytatódik a leírás. A kalap adatok mutatják meg, hogy a tanulmányi eredményével melyik kalapban „versenyez” az ösztöndíjért.

 • Kalap ID: a kalap technikai azonosítója
 • Kalap: a kalap megnevezése

A kalapok aktuális definícióit megtalálja az EHÖK weboldalán

Az adott kalapban elért személyes adatokat mutatja a következő szakasz.

 • Pontszám: a tanulmányi eredményhez rendelt pontszám (szabályzat 1. sz. melléklet 2. p.)
 • Alapösszeg: a pontszámhoz rendelt kerekített ösztöndíj
 • Korrigált összeg: több ösztöndíjképes képzés esetén az összesen kifizetett, a szabályzat 1. sz. melléklet 6 pontja alapján korrigált ösztöndíj
 • Jogosult: az egészségügyi osztatlan képzésben résztvevők jogosultsága a szabályzat 2. § (1) c) pontja alapján:


Statisztikai adatok alatt előbb kalapra és utána az egyetem egészére vonatkozó statisztikai adatok láthatók.

 • Ösztöndíjra jogosultak száma: az adott kalapban versengő hallgatók száma
 • Ösztöndíjban részesültek száma: a kalapban ösztöndíjban részesültek száma
 • Részesülés mértéke: az ösztöndíjban részesültek ennyi százalékát teszik ki a jogosultaknak
 • Minimum korrigált kreditindex: a kalapba sorolt tanulmányi eredmények minimuma
 • Maximum korrigált kreditindex: a kalapba sorolt tanulmányi eredmények maximuma
 • Minimum korrigált kreditindex ösztöndíjhoz: az ösztöndíjfizetéshez szükséges minimum korrigált kreditindex (szabályzat 1. sz. melléklet 3. pontja alapján)
 • Átlagos korrigált kreditindex: a kalapba sorolt tanulmányi eredmények átlaga
 • Átlagos korrigált kreditindex az ösztöndíjban részesültek között: megmutatja az ösztöndíjban részesült hallgatók kalapba sorolt korrigált kreditindexének átlagát
 • Minimum ösztöndíj: a minimum korrigált kreditindex ösztöndíjhoz pontban feltűntetett tanulmányi eredményért járó ösztöndíj
 • Maximum tanulmányi eredmény: a kalapban a maximális tanulmányi eredményért járó ösztöndíj
 • Átlag pontszám: a tanulmányi ösztöndíjban részesültek tanulmányi eredményéhez rendelt pontok átlaga
 • Átlag ösztöndíj: a kalapba sorolt képzések után kifizetett ösztöndíjak átlaga


A továbbiakban egy felsorolás következik táblázatos formában az adott kalapban előforduló tanulmányi eredményekről (korrigált kreditindex, pontszám), a hozzájuk rendelt összegről és arról, hogy hány hallgató érte el az adott tanulmányi eredményt. A táblázat oszlopai ebben a sorrendben vannak elrendezve.

A számításhoz használt pillanatkép adatai után megtekinthetők a Neptunban a kitöltés pillanatában nyilvántartott, az adott szemeszterben az adott képzéshez, tartozó képzési adatok:

 • Képzés: képzés kódja és neve
 • Szak: kódja és neve
 • Állapot: képzés félévre vonatkozó állapota
 • Finanszírozási forma: képzés finaszírozsára vonatkozó állapota
 • Korrigált kreditindex: az adott képzésen az adott ciklusban elért tanulmányi eredmény a Neptun aktuális adatai alapján


A következő adatblokk tájékoztat arról, hogy az átlagmódosítási kérvény beadásának korábban említett feltételei teljesülnek-e (a Neptunban jelenleg nyilvántartott képzési korrigált kreditindexe nagyobb vagy egyenlő a kalaphoz tartozó minimum átlagnál). Amennyiben igen, az Átlag módosítás kérése mezőben lehet indokolni, szükség esetén dokumentummal igazolni, az átlagmódosítási kérelmet.

A beadvány feldolgozója (a HSZI-n) megállapítja a kérvény jogosságát és ügyintézői feljegyzéssel látja el azt. Amennyiben a kérelem jogos, a szabályzat 5. § (2) pontja alapján intézkedik a módosításnak megfelelő ösztöndíj és az esetleges különbözetek utalásáról. A kérvényének pozitív elbírálása esetén Önnek további teendője nincsen.


Az űrlapon nem kezelhető, ösztöndíjjal kapcsolatos észrevételeivel kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat, akik továbbra is készséggel állnak rendelkezésére.

Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Szolgáltató Iroda
6722 Szeged, Ady tér 10.
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: munkanapokon 9-15 óráig.

További információk:
Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 1212
Telefon: 62/ 54-HSZI (54-4794)
Fax: 62/ 544-132
E-mail: hszi@hszi.u-szeged.hu