Szegedi Tudományegyetem

Connexion
Domaine
Bemutatkozás
A MODULO az Egyetem hallgatói és munkatársai számára közel 50 különböző ügyben nyújt elektronikus ügyintézési lehetőséget.
Az egyes karokon bevezetett elektronikus űrlapokról, az ügytípusokról a "Beadás" csempe mögötti listában találhat bővebb információt. Az ügyek karonkénti/képzésenkénti ügymenete, a feldolgozás szabályai eltérőek lehetnek - erről az űrlapokhoz tartozó ügyleírásokban található bővebb tájékoztatás.

A Modulo rendszer az ETR rendszerben használt usernévvel, passworddel használható, ha ezzel kapcsolatban problémája merül fel, ahttps://www.etr.u-szeged.hu/etrreg/SZTE_PASS.asp címen lévő leírás szerint kérhet segítséget a Help Desk munkatársaitól. A rendszer használatával kapcsolatban általános tájékoztatást és segítséget a HSZI ügyfélszolgálatán, vagy az egyes Tanulmányi Osztályokon kérhet.
GMF ügyfelek számára fenntartott ügyféloldal GMF ügyfelek számára fenntartott ügyféloldal: https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/gmf
Kitöltési útmutatók A Moduloban elérhető űrlapok kitöltési útmutatója elérhetó a HSZI weboldalán, az alábbi linken: http://www.hszi.u-szeged.hu/linkek/2006/modulo-2-ugyleirasok.html
Kedvezményes tanulmányirend kérelem
Általános leírás
A Kedvezményes tanulmányi rendről az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában (http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok) olvashat.
Az űrlap kitöltéséhez útmutatót a HSZI weben talál:http://www.hszi.u-szeged.hu/linkek/2006/modulo-2-ugyleirasok.html

Kari specifikációk
Bölcsészettudományi Kar
A kérelemhez minden esetben csatolni kell, a kar honlapjáról letölthető, oktató által aláírt, beszkennelt kötelező mellékletet. A kötelező melléklet letölthető ahttp://www.arts.u-szeged.hu/tanulmanyi-ugyek/formanyomtatvanyok címről
Záróvizsga jelentkezés - BTK A záróvizsgáról bővebb információkat a http://www.arts.u-szeged.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-ugyek/zarovizsga-uj-informacio weboldalon talál.
Az űrlap kitöltési útmutatóját a http://www.hszi.u-szeged.hu/linkek/2006/modulo-2-ugyleirasok.html címen található, BTK - Záróvizsga jelentkezés című ügyleírásban találja meg.
Záróvizsga jelentkezés - TTIK

JELENTKEZÉS ZÁRÓVIZSGÁRA

PÓTLÓLAGOS beadási határidő: 2015. november 1-től november 9-ig.

(Késedelmi díj mértéke november 1-jén 1500 Ft-ról indul, naponta 500Ft-tal emelkedik. A késedelmi díjat utólag, az ETR-ben megjelenő kivetés után, a szokott módokon egyenlítheti ki.)

Legközelebbi záróvizsga időszak: 2016. január 6-15.

(A fenti időszakon belül a záróvizsga bizottság határozza meg a vizsga napját vagy napjait a jelentkezők számától függően, a gyakorlat szerint minden szakon szervezünk záróvizsgát, de a TVSZ szerint 5 fő alatti jelentkező esetén ez nem kötelező.)


Kérjük, olvassa el az ide vonatkozó hirdetményt!

Nappali, levelező

http://www.sci.u-szeged.hu/karok/hirdetmeny/zv-hirdetmeny?objectParentFolderId=20272


Tanári mesterszak

http://www.sci.u-szeged.hu/karok/hirdetmeny/tanari-ma-zv-hirdetmeny?objectParentFolderId=20272


Kitöltési útmutató:

http://www.sci.u-szeged.hu/karok/hirdetmeny/kitoltesi-utmutato-uj?objectParentFolderId=20272


Az űrlap adatai elsősorban az ETR-ből töltődnek fel, kérjük, ellenőrizzék azok helyességét!

A jelentkezés során meg kell adnia szakdolgozatának adatait is, melyet majd az adott Tanszék fog ellenőrizni, ezért ezeket nem árt előzetesen egyeztetni (cím magyarul és angolul, témavezető neve, tanszéke, stb.)

Az SZTE TTIK-n, a 2012/2013-as tanév tavaszi félévétől, a szakdolgozatok archiválása elektronikus úton is történik, amit a SZTE Klebelsberg Könyvtár által gondozott Szakdolgozati Repozitórium tesz lehetővé. Ezért a jelentkezéshez később hozzá kell majd csatolni egy Szakdolgozat leadás TTIK és/vagy Portfólió leadás TTIK kapcsolódó űrlapot. Ezt a beadás, vagy az űrlap megnyitás után látható felületen tehetjük meg úgy, hogy a Kapcsolódó űrlapok közül a megfelelőt kiválasztjuk. Ez a lehetőség már a jelentkezés beadása után elérhetővé válik, de kérjük, hogy csak az elfogadott dolgozatot, portfóliót töltsék fel, melyet már biztosan nem kell módosítani.

Felhívom figyelmét arra, hogy amennyiben korábban jelentkezett záróvizsgára, ahhoz töltött fel szakdolgozatot, de nem tett sikeres záróvizsgát, a szakdolgozatát a jelenlegi jelentkezéséhez újra fel kell töltenie. Aktuális jelentkezése csak az aktuális időszakban feltöltött szakdolgozattal együtt érvényes, mert a szakdolgozatok és azok adatai csak a sikeres záróvizsga után kerülnek archiválásra.


A kérelem kezelésének főbb fázisai:

1. Bizonyos esetekben az űrlap nem adható be: pl. nyelvvizsgával rendelkezik, de még nem mutatta be.

2. Tanszéki ellenőrzés, majd visszaküldés a TO-ra.

3. Lezárás, melynek eredménye lehet a jelentkezés elfogadása vagy annak elutasítása, pl. nem adott le és töltött fel szakdolgozatot a megadott határidőig.


Néhány speciális eset:

- Kétszakos tanári mesterszakosok csak fő szakjukon tudnak jelentkezni, de ez természetesen a képzés jellegéből adódóan szakpáros záróvizsgát jelent.

- Szakpáros osztatlan tanárszakosok csak akkor jelentkezhetnek csak egyik szakon záróvizsgára, ha már mindkét szakon rendelkeznek abszolutóriummal, de ebben az esetben sem kapnak külön-külön oklevelet.

- Nyelvvizsga mentesség korkedvezmény alapján: a tanulmányok megkezdésének naptári évében legkésőbb betöltött 40-ik életév. Ha erre kíván hivatkozni, akkor a nyelvvizsga rovatban a ’Jogszabály alapján mentesítve vagyok a nyelvvizsga-követelmény alól’ típust jelölje meg és a megjegyzés rovatba írja be, hogy „korkedvezmény”.


Kérjük a fenti útmutatót figyelmesen olvassák el!

Köszönjük!

TTIK TO


Nemzetközi Mobilitási Alap ösztöndíj pályázat - BTK

FIGYELEM!

KIEGÉSZÍTŐ KARI TÁMOGATÁS HALLGATÓI MOBILITÁSHOZ

 

 

PÓTFELHÍVÁS

 

 

Az SZTE Bölcsészettudományi Kara pályázatot hirdet kiegészítő mobilitási támogatás elnyerésére.

 

Kik pályázhatnak?

Akik a 2015/2016. tanév második félévére ERASMUS, illetve egyéb részfinanszírozású külföldi ösztöndíjra, részképzésre, szakmai gyakorlatra elfogadott pályázattal rendelkeznek.

 

A támogatás mértéke: max. 300 000 Ft egyszeri támogatás.

 

A pályázás módja:

Az előzetesen külföldi ösztöndíjat elnyert hallgatók pályázatot nyújtanak be a Modulón keresztül (Beadás -> BTK TO -> Nemzetközi Mobilitási Alap ösztöndíj pályázat), melynek kötelező elemei:

-         igazolás az ösztöndíj elnyeréséről

-         mobilitási űrlap (ösztöndíj időtartama, célország, ösztöndíj havi összege)

 

A pályázat elbírálásának szempontjai:

- tanulmányi átlag (korrigált kreditindex): 100 pont

- a kiutazás időtartama: 50 pont

- az elnyert ösztöndíj havi összege: 50 pont (fordítottan arányos a megítélt pontszámmal)

Előnyben részesítési szempontok (csatolt igazolás megléte esetén): 20 pont

-         OTDK-helyezés

-         tudományos publikáció

-         nemzetközi együttműködésben végzett képzés

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 10. éjfél

Technikai segítséget lehet kérni a Modulo felületén található Kérdések menüpontban lévő üzenetküldés opció használatával.

 

A Nemzetközi hallgatói mobilitási szabályzat megtekinthető itt:

http://www.arts.u-szeged.hu/karunkrol/szabalyzatok

Záróvizsga jelentkezés - BTK A záróvizsgáról bővebb információkat a http://www.arts.u-szeged.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-ugyek/zarovizsga-uj-informacio weboldalon talál.
Az űrlap kitöltési útmutatóját a http://www.hszi.u-szeged.hu/linkek/2006/modulo-2-ugyleirasok.html címen található, BTK - Záróvizsga jelentkezés című ügyleírásban találja meg.
Jelentkezés doktori képzésre A doktori képzésre való jelentkezésről és a felvételi eljárásról információt ahttp://www.u-szeged.hu/dokint--/--phd/felveteli-eljaras?objectParentFolderId=30608 címen talál.