Szegedi Tudományegyetem

Login
Domain
Bemutatkozás

MODULO is an online platform assisting students and staff of the University in 50 administrative issues.

For more information about certain forms used at given Departments and Faculties click on ‘Beadás’ / ‘Submit’. Procedures of programmes, departments or faculties may vary, about which descriptions are attached to the forms. 

Kitöltési útmutatók A Moduloban elérhető űrlapok kitöltési útmutatója elérhetők az ISZI weboldalán, az alábbi linken:https://u-szeged.hu/iszi/modulo/ugyleirasok
Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)

2017-2018 call for applications

for a National Higher Education Scholarship

Scope of applicants

As per the amendment of Act CCIV of 2011 On National Higher Education (henceforth referred to as ANHE) in force from July 10, 2016, and in accordance with Item c) of Section (1) of Article 114/D. and Section (3) of Article 114/D., the scholarship is to be named the ‘National Higher Education Scholarship’ beginning from February 2017, the awarding period of the 2017-2018 academic year.

The regulations pertaining to awarding the National Higher Education Scholarship — as per the ANHE and Decree 51/2007. (III. 26.) Korm. on the benefits of, and certain fees payable by students partaking in higher education — remain unaltered in the 2017-2018 academic year. Until the section of the Government Decree relating to said scholarship is amended, in agreement with the regulations of the ANHE, the ‘Scholarship of the Republic of Hungary’ is to be understood as the ‘National Higher Education Scholarship‘.

A National Higher Education Scholarship is valid over a period 10 months, i.e., an entire academic year, and amounts to HUF 40.000 per month [ANHE, Item c) of Section (1) of Article 114/D.].

Students taking part in a state-funded or fee-paying full-time undergraduate, master’s or undivided training program who have been, or were during earlier studies, enrolled for at least two semesters and earned a minimum of 55 credits, may apply for a National Higher Education Scholarship.

In line with the provisions of the Act, undergraduate students who are enrolled in a master’s program may also apply for a National Higher Education Scholarship, provided that they meet other conditions necessary for seeking a National Higher Education Scholarship.

In accordance with the ANHE, the option to apply for a National Higher Education Scholarship is available on a continuous basis to all students who wish to carry on higher education studies as degree changing students in the semester following the application, i.e., the period of payment.

Pursuant to Section (2) of Article 59 of the ANHE and in line with Item d) of Section (1) of Article 59 of the ANHE, the student status of students participating in undergraduate programs shall not be terminated if they are admitted to a master’s program for the semester following the semester they completed their undergraduate studies.

 

Conditions for application

A National Higher Education Scholarship may be awarded to students with outstanding achievement in studies or outstanding professional work performed in the relevant training period of academic year 2015-2016, in order to promote maintaining a high level of study or professional achievement.

An estimated number of 97 student applications is expected to be accepted by the University of Szeged.

As a prerequisite for outstanding achievement in studies, the student applying shall attain 90% of the 100% study achievement recorded for the Faculty concerned.

In addition, performance concerning social life, sports, and other activities may be included in the assessment of overall student performance to an extent not exceeding 10%.

Overall student performance is established on the basis of study achievement, professional output and, at the discretion of the Faculty, performance of the student in areas related to social life, sports, and other activities.

Evaluation of the applications received will proceed in line with the provisions of the Regulation of the University of Szeged on Awarding a National Higher Education Scholarship (hereinafter referred to as the Regulation):

-          enrolling for and failure to complete a mandatory course during the application period (academic year 2016-2017) is considered a disqualifying criterion;

-          a student regarding whom an effective disciplinary decision has been passed may not apply for a National Higher Education Scholarship during the effect of that decision.

 

Disbursement of the scholarship

A scholarship awarded for the academic year 2016-2017 may be disbursed only during the academic year 2017-2018. In case a student completes studies, in line with the training period, in an odd academic semester (i.e., at the end of the first, autumn semester of the academic year 2017-2018), he or she will be entitled to receive scholarship only if he or she continues studies in the following semester (that is, in the second, spring semester of academic year 2017-2018).

In the event of the termination or suspension of student status as foreseen in Article 45 and Section (1) and (3-4) of Article 59 of the ANHE, the student may not receive the National Higher Education Scholarship any longer.

 

Application procedure

The deadline for submitting student applications for a National Higher Education Scholarship is July 3, 2017 (Monday), 11:59 a.m.

Applications must be submitted by filling in the application form. The application form is valid only together with a detailed and validated evaluation of the institution.

Applications for a National Higher Education Scholarship may be submitted only electronically, via the Modulo website (https://modulo.etr.u-szeged.hu/), by filling in the application form and attaching the enclosures. (The location of submission is the virtual office named University of Szeged.)

Application forms filled in defectively will be rejected.

 

Parallel application — premium educational scholarship

Students may apply for a National Higher Education Scholarship and a premium educational scholarship simultaneously (using the National Higher Education Scholarship application form).

Regulations regarding the premium educational scholarship are specified in Article 2 of Chapter II of the Regulation of the University of Szeged on the conditions and determination of ad hoc student benefits. Paragraph (2) thereof stipulates: “A premium educational scholarship may be awarded to as many students as the number of students receiving a National Higher Education Scholarship. A precondition for applying for a premium educational scholarship is that the applicant submit an application for a National Higher Education Scholarship in the semester concerned; the other conditions are the same as those for a National Higher Education Scholarship.”

A condition for awarding a premium educational scholarship is the availability of a rejected National Higher Education Scholarship. Otherwise, the same conditions apply.

 

Publication

The entire text of the application is available on the website of the University of Szeged (www.u-szeged.hu) as well as on Neptun (www.neptun.u-szeged.hu). The order and conditions of the institutional evaluation of the application are detailed in the Regulation of the University of Szeged on Awarding a National Higher Education Scholarship, available under the Szabályzatok (Regulations) menu of the website of the University of Szeged.

 

Szeged, May 22, 2017.

 

 

 

 

Prof. Dr. Krisztina Karsai

vice-rector for education

Átlagmódosítás kérvény

Ösztöndíj adatok megtekintése és átlagmódosítási kérvény

A tanulmányi ösztöndíj kiszámításának módját „A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeiről és Megállapításáról” https://www.u-szeged.hu/egyetemrol-141002/szabalyzatok/osztondij-szabalyzat (továbbiakban szabályzat) határozza meg.

Az űrlapot kettős céllal hoztuk létre: egyrészt az ösztöndíj számfejtéssel kapcsolatos adatok megtekintésére, teljes körű tájékoztatásra, másrészt pedig, hogy lehetőséget biztosítsunk a szabályzat 5. § (2) pontja szerinti „javítási kérelem” elektronikus beadására, ügyintézésére.

A kiszámított tanulmányi ösztöndíj adatainak megtekintése a kérvény kitöltésekor válik lehetővé - így ellenőrizheti, hogy az ösztöndíj számfejtése a valós tanulmányi eredménye alapján történt-e.

Az átlagmódosítási kérvényt kitöltheti (adatait megtekintheti) minden, az ösztöndíj szabályzat 2. § (1) hatálya alá eső hallgató, ha van olyan képzése, amelyen az aktuális tanulmányi ciklus nem az első féléve, finanszírozási formája államilag támogatott és a képzésen aktív státuszú.
Az átlagmódosítási kérvényt akkor adhatja be, ha a Neptunban jelenleg nyilvántartott képzési korrigált kreditindexe nagyobb vagy egyenlő a kalaphoz tartozó minimum átlagnál (szabályzat 1. sz. melléklet 3. pontja alapján), azaz a tanulmányi eredménye változása az ösztöndíj változtatását is maga után vonja.

Az űrlap beadási időszaka az ösztöndíjak kiszámításakor kezdődik és az aktuális félév szorgalmi időszakának végéig tart. Ezen időszakban a Beadási helyek között található HSZI irodában tölthető ki.


Az űrlap kitöltésekor személyes adatai (Neptun kód, név) alatt szakjaihoz / képzéseihez kapcsolódó kalapok adatai jelennek meg. Több szak/képzés vagy osztatlan tanári szakok esetén kalaponként elkülönítve tekintheti meg az adott kalapra vonatkozó adatokat.

Az ösztöndíj kiszámítás alkalmával a Neptunban található képzési adatainak egy adott dátumon rögzített értékei alapján végezzük el a számítást - az első adatsorok ennek az adatait tartalmazzák:

 • Képzés kód: képzés kódja
 • Megnevezés: képzés megnevezése
 • Tagozat: képzés tagozata
 • Képzési szint: képzés szinje
 • Szak kód: szak kódja
 • Megnevezés: a szak megnevezése
 • Félév: melyből a teljesítési adatok származnak
 • Szemeszter: félévben a szemeszter száma
 • Ösztöndíj számítás alapja: azt jelöli, hogy a kalapban a képzésen vagy a szakon teljesített korrigált kredindexet kell figyelembe venni
 • Ösztöndíj számításhoz használt korrigált kreditindex: az adott képzésen vagy szakon az adott ciklusban elért tanulmányi eredmény
 • Ösztöndíj számításhoz használt göngyölt kredit: az adott félév teljesítésével együtt a képzésen eddig összesen teljesített kredit mennyiség az adott képzésen vagy szakon


Az ösztöndíj számításakor létrejött adatok körével folytatódik a leírás. A kalap adatok mutatják meg, hogy a tanulmányi eredményével melyik kalapban „versenyez” az ösztöndíjért.

 • Kalap ID: a kalap technikai azonosítója
 • Kalap: a kalap megnevezése

A kalapok aktuális definícióit megtalálja az EHÖK weboldalán

Az adott kalapban elért személyes adatokat mutatja a következő szakasz.

 • Pontszám: a tanulmányi eredményhez rendelt pontszám (szabályzat 1. sz. melléklet 2. p.)
 • Alapösszeg: a pontszámhoz rendelt kerekített ösztöndíj
 • Korrigált összeg: több ösztöndíjképes képzés esetén az összesen kifizetett, a szabályzat 1. sz. melléklet 6 pontja alapján korrigált ösztöndíj
 • Jogosult: az egészségügyi osztatlan képzésben résztvevők jogosultsága a szabályzat 2. § (1) c) pontja alapján:


Statisztikai adatok alatt előbb kalapra és utána az egyetem egészére vonatkozó statisztikai adatok láthatók.

 • Ösztöndíjra jogosultak száma: az adott kalapban versengő hallgatók száma
 • Ösztöndíjban részesültek száma: a kalapban ösztöndíjban részesültek száma
 • Részesülés mértéke: az ösztöndíjban részesültek ennyi százalékát teszik ki a jogosultaknak
 • Minimum korrigált kreditindex: a kalapba sorolt tanulmányi eredmények minimuma
 • Maximum korrigált kreditindex: a kalapba sorolt tanulmányi eredmények maximuma
 • Minimum korrigált kreditindex ösztöndíjhoz: az ösztöndíjfizetéshez szükséges minimum korrigált kreditindex (szabályzat 1. sz. melléklet 3. pontja alapján)
 • Átlagos korrigált kreditindex: a kalapba sorolt tanulmányi eredmények átlaga
 • Átlagos korrigált kreditindex az ösztöndíjban részesültek között: megmutatja az ösztöndíjban részesült hallgatók kalapba sorolt korrigált kreditindexének átlagát
 • Minimum ösztöndíj: a minimum korrigált kreditindex ösztöndíjhoz pontban feltűntetett tanulmányi eredményért járó ösztöndíj
 • Maximum tanulmányi eredmény: a kalapban a maximális tanulmányi eredményért járó ösztöndíj
 • Átlag pontszám: a tanulmányi ösztöndíjban részesültek tanulmányi eredményéhez rendelt pontok átlaga
 • Átlag ösztöndíj: a kalapba sorolt képzések után kifizetett ösztöndíjak átlaga


A továbbiakban egy felsorolás következik táblázatos formában az adott kalapban előforduló tanulmányi eredményekről (korrigált kreditindex, pontszám), a hozzájuk rendelt összegről és arról, hogy hány hallgató érte el az adott tanulmányi eredményt. A táblázat oszlopai ebben a sorrendben vannak elrendezve.

A számításhoz használt pillanatkép adatai után megtekinthetők a Neptunban a kitöltés pillanatában nyilvántartott, az adott szemeszterben az adott képzéshez, tartozó képzési adatok:

 • Képzés: képzés kódja és neve
 • Szak: kódja és neve
 • Állapot: képzés félévre vonatkozó állapota
 • Finanszírozási forma: képzés finaszírozsára vonatkozó állapota
 • Korrigált kreditindex: az adott képzésen az adott ciklusban elért tanulmányi eredmény a Neptun aktuális adatai alapján


A következő adatblokk tájékoztat arról, hogy az átlagmódosítási kérvény beadásának korábban említett feltételei teljesülnek-e (a Neptunban jelenleg nyilvántartott képzési korrigált kreditindexe nagyobb vagy egyenlő a kalaphoz tartozó minimum átlagnál). Amennyiben igen, az Átlag módosítás kérése mezőben lehet indokolni, szükség esetén dokumentummal igazolni, az átlagmódosítási kérelmet.

A beadvány feldolgozója (a HSZI-n) megállapítja a kérvény jogosságát és ügyintézői feljegyzéssel látja el azt. Amennyiben a kérelem jogos, a szabályzat 5. § (2) pontja alapján intézkedik a módosításnak megfelelő ösztöndíj és az esetleges különbözetek utalásáról. A kérvényének pozitív elbírálása esetén Önnek további teendője nincsen.


Az űrlapon nem kezelhető, ösztöndíjjal kapcsolatos észrevételeivel kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat, akik továbbra is készséggel állnak rendelkezésére.

Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Szolgáltató Iroda
6722 Szeged, Ady tér 10.
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: munkanapokon 9-15 óráig.

További információk:
Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 1212
Telefon: 62/ 54-HSZI (54-4794)
Fax: 62/ 544-132
E-mail: hszi@hszi.u-szeged.hu